top of page

MIILZA PROJECT ry on helsinkiläinen nuorisojärjestö, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa, sekä edistää rauhan, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumista paikallisesti ja kansainvälisesti.

Yhdistys pyrkii tarjoamaan nuorille alustan itsensä kehittämiseen paikallisten ja kansainvälisten projektien kautta. Haluamme luoda mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä kulttuurien kohtaamiselle ja teemme tiiviisti yhteistyötä muiden eurooppalaisten nuorisojärjestöjen kanssa.

Haluamme kannustaa nuoria kehittämään vaikuttamistaitojaan ja toimimaan heille tärkeiden arvojen ja asioiden  puolesta.

Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan ja kehittämään toimintaa.

RAUHA, IHMISOIKEUDET

JA TASA-ARVO

bottom of page